Ανακοίνωση της Επιτροπής όσον αφορά την ποσότητα για την οποία δεν υποβλήθηκε αίτηση και η οποία θα προστεθεί στην ποσότητα που καθορίζεται για την υποπερίοδο από 1ης Απριλίου 2013 έως 30 Ιουνίου 2013 στο πλαίσιο ορισμένων ποσοστώσεων που ανοίχτηκαν από την Ένωση για τα προϊόντα στον τομέα του χοιρείου κρέατος