Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.6921 – IBM Italia/UBIS) Tekst mający znaczenie dla EOG