Ingen indsigelse mod en anmeldt fusion (Sag COMP/M.6921 — IBM Italia/UBIS) EØS-relevant tekst