Bez námitek k navrhovanému spojení (Případ COMP/M.6921 – IBM Italia/UBIS) Text s významem pro EHP