Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/107, annettu 23 päivänä tammikuuta 2015 , kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi