Neuvoston asetukseen (EY) N:o 139/2004 perustuva komission päätös (tehty 18/06/2014) keskittymän (Asia N:o COMP/M.7247 - FRESENIUS SE & CO / SISTEMA JSFC / JV) julistamisesta yhteismarkkinoille soveltuvaksi. (Ainoastaan englanninkielinen teksti on todistusvoimainen)