Asiakirjat Helleenien tasavallan liittymisestä Euroopan yhteisöihin - Asiakirja Helleenien tasavallan liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista - Liite I - Luettelo, josta määrätään liittymisasiakirjan 21 artiklassa - XV. Euratom