Yhdistetyt asiat C-108/14 ja C-109/14: Unionin tuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 16.7.2015 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Bundesfinanzhof – Saksa) – Beteiligungsgesellschaft Larentia + Minerva mbH & Co. KG v. Finanzamt Nordenham (C-108/14) ja Finanzamt Hamburg-Mitte v. Marenave Schiffahrts AG (C-109/14) (Ennakkoratkaisupyyntö — Arvonlisävero — Kuudes direktiivi 77/388/ETY — 17 artikla — Vähennysoikeus — Osittainen vähennys — Holding-yhtiöiden tytäryhtiöihinsä sijoittaman pääoman hankinnasta maksama arvonlisävero — Tytäryhtiöille suoritetut palvelut — Tytäryhtiöt, jotka ovat yhtiömuodoltaan henkilöyhtiöitä — 4 artikla — Sellaisen henkilöryhmä muodostuminen, joita voidaan pitää yhtenä verovelvollisena — Edellytykset — Alisteisen suhteen välttämättömyys — Välitön oikeusvaikutus)