Neuvoston päätös (EU) 2015/362, annettu 2 päivänä maaliskuuta 2015 , Maailman kauppajärjestön yleisneuvostossa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta WTO:n poikkeuslupaa koskevaan Yhdysvaltojen pyyntöön saada pidentää Yhdysvaltojen hyväksymän Karibian alueen talouselvytyslain (CBERA) voimassaoloa ja laajentaa lain soveltamisalaa