Decyzja Rady (UE) 2015/627 z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie stanowiska, jakie ma być zajęte w imieniu Unii Europejskiej podczas siódmego posiedzenia konferencji stron Konwencji sztokholmskiej w sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych w odniesieniu do wniosków dotyczących wprowadzenia zmian do załączników A, B i C