Besluit (EU) 2015/627 van de Raad van 20 april 2015 betreffende het namens de Europese Unie in te nemen standpunt tijdens de zevende vergadering van de Conferentie van de partijen bij het Verdrag van Stockholm inzake persistente organische verontreinigende stoffen met betrekking tot de voorstellen voor wijzigingen van de bijlagen A, B en C