Deċiżjoni tal-Kunsill (UE) 2015/627 tal-20 ta' April 2015 dwar il-pożizzjoni li għandha tittieħed, f'isem l-Unjoni Ewropea, fis-seba' laqgħa tal-Konferenza tal-Partijiet għall-Konvenzjoni ta' Stokkolma dwar Materjal Organiku Persistenti li Jniġġes fir-rigward tal-proposti għall-emendi għall-Annessi A, B u C