A Tanács (EU) 2015/627 határozata (2015. április 20.) a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokról szóló Stockholmi Egyezmény részes feleinek hetedik konferenciája alkalmával az A., a B. és a C. melléklet módosítására irányuló javaslatok kapcsán az Európai Unió nevében képviselendő álláspontról