Neuvoston päätös (EU) 2015/627, annettu 20 päivänä huhtikuuta 2015, pysyviä orgaanisia yhdisteitä koskevan Tukholman yleissopimuksen osapuolten konferenssin seitsemännessä kokouksessa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta yleissopimuksen liitteisiin A, B ja C tehtäviä muutoksia koskeviin ehdotuksiin