Rådets afgørelse (EU) 2015/627 af 20. april 2015 om fastlæggelse af holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne ved det syvende møde i partskonferencen under Stockholmkonventionen om persistente organiske miljøgifte, for så vidt angår forslaget om ændring af bilag A, B og C