Komission asetus (EU) N:o 37/2010, annettu 22 päivänä joulukuuta 2009 , farmakologisesti vaikuttavista aineista ja niiden eläinperäisissä elintarvikkeissa esiintyvien jäämien enimmäismääriä koskevasta luokituksesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)