KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE Eurooppalainen elokuva digitaaliajalla Kulttuurien monimuotoisuuden ja kilpailukyvyn yhdistäminen