Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1024/2014 av den 26 september 2014 om fastställande av den tilldelningskoefficient som ska tillämpas på de kvantiteter som omfattas av ansökningar om importlicenser som lämnats in under perioden 8 – 14 september 2014 inom ramen för de tullkvoter som öppnats genom förordning (EG) nr 891/2009 och genomförandeförordning (EU) nr 170/2013 inom sockersektorn, och om tillfälligt stopp för ansökningar om sådana licenser