Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1024/2014 z dne 26. septembra 2014 o določitvi koeficienta dodelitve, ki se uporabi za količine, zajete v zahtevkih za uvozna dovoljenja, vloženih od 8. do 14. septembra 2014 v okviru tarifnih kvot, odprtih z Uredbo (ES) št. 891/2009 in Izvedbeno uredbo (EU) št. 170/2013 v sektorju sladkorja, ter o odložitvi vlaganja zahtevkov za takšna dovoljenja