Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1024/2014 z dnia 26 września 2014 r. ustalające współczynnik przydziału, jaki należy stosować do ilości objętych wnioskami o pozwolenia na przywóz złożonymi w dniach od 8 do 14 września 2014 r. w ramach kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 891/2009 i rozporządzeniem wykonawczym (UE) nr 170/2013 w sektorze cukru, oraz zawieszające możliwość składania wniosków o takie pozwolenia