Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1024/2014 van de Commissie van 26 september 2014 tot vaststelling van de toewijzingscoëfficiënt die moet worden toegepast op de hoeveelheden waarop de invoercertificaataanvragen betrekking hebben die van 8 tot en met 14 september 2014 zijn ingediend in het kader van de tariefcontingenten die in de suikersector zijn geopend bij Verordening (EG) nr. 891/2009 en Uitvoeringsverordening (EU) nr. 170/2013, en tot schorsing van de indiening van de aanvragen voor dergelijke certificaten