Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 1024/2014 tas- 26 ta' Settembru 2014 li jiffissal-koeffiċjent ta' allokazzjoni li għandha tapplika għall-kwantitajiet koperti mill-applikazzjonijiet għal-liċenzji tal-importazzjoni mressqa mit- 8 sal- 14 ta' Settembru 2014 fil-kuntest tal-kwota tariffarja miftuħa mir-Regolament (KE) Nru 891/2009 u r-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 170/2013 fis-settur taz-zokkor u s-sospensjoni tat-tressiq tal-applikazzjoni għal liċenzji bħal dawn