A Bizottság 1024/2014/EU végrehajtási rendelete ( 2014. szeptember 26. ) a cukorágazatra vonatkozóan a 891/2009/EK rendelettel és a 170/2013/EU végrehajtási rendelettel megnyitott vámkontingensek keretében 2014. szeptember 8. és 14. között benyújtott behozataliengedély-kérelmek tárgyát képező mennyiségekre alkalmazandó elosztási együttható rögzítéséről és az ilyen engedélyek iránti kérelmek benyújtásának felfüggesztéséről