Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1024/2014, annettu 26 päivänä syyskuuta 2014 , asetuksella (EY) N:o 891/2009 ja täytäntöönpanoasetuksella (EU) N:o 170/2013 sokerialalla avatuissa tariffikiintiöissä 8 päivän syyskuuta 2014 ja 14 päivän syyskuuta 2014 välisenä aikana jätetyissä tuontitodistushakemuksissa haettuihin määriin sovellettavan jakokertoimen vahvistamisesta ja tuontitodistushakemusten jättämisen keskeyttämisestä