Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1024/2014 ze dne 26. září 2014 , kterým se stanoví přídělový koeficient, jenž se použije pro množství, na něž se vztahují žádosti o dovozní licence podané od 8. do 14. září 2014 v rámci celních kvót otevřených nařízením (ES) č. 891/2009 a prováděcím nařízením (EU) č. 170/2013 v odvětví cukru, a kterým se pozastavuje podávání žádostí na tyto licence