Kawżi magħquda T-432/11, T-490/11, T-649/11, T-651/11, T-97/12, T-99/12 sa T-102/12 u T-446/12: Digriet tal-Qorti Ġenerali tat- 12 ta’ Ġunju 2014 – Makhlouf et vs Il-Kunsill