Forenede sager T-432/11, T-490/11, T-649/11, T-651/11, T-97/12, T-99/12 — T 102/12 og T-446/12: Rettens kendelse af 12. juni 2014 — Makhlouf m.fl. mod Rådet