Asia C-6/13 P: Unionin tuomioistuimen määräys (kymmenes jaosto) 7.11.2013 — Valittajana IDT Biologika GmbH ja muuna osapuolena Euroopan komissio (Muutoksenhaku — Unionin tuomioistuimen työjärjestyksen 181 artikla — Julkiset tavaranhankinnat — Tarjouskilpailu, joka koski vesikauhurokotteen toimittamista Serbiaan — Tarjouksen hylkääminen — Valitus, jonka tutkittavaksi ottamisen edellytykset selvästi puuttuvat tai joka on perusteeton)