Neuvoston täytäntöönpanopäätös (YUTP) 2015/337, annettu 2 päivänä maaliskuuta 2015 , Somaliaan kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä annetun päätöksen 2010/231/YUTP täytäntöönpanosta