Togra leasaithe le haghaidh RIALACHÁIN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE maidir leis an gCiste Eorpach Muirí agus Iascaigh [lena naisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1198/2006 ón gComhairle agus Rialachán (CE) Uimh. 861/2006 ón gComhairle agus Rialachán Uimh. XXX/2011 ón gComhairle maidir le beartas muirí comhtháite]