Komisjoni määrus (EL) nr 206/2010, 12. märts 2010 , millega kehtestatakse nende kolmandate riikide, territooriumide või nende osade loetelud, kust on lubatud Euroopa Liitu tuua teatavaid loomi ja värsket liha, ning veterinaarsertifitseerimise nõuded (EMPs kohaldatav tekst)