Komission direktiivi 2013/28/EU, annettu 17 päivänä toukokuuta 2013 , romuajoneuvoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/53/EY liitteen II muuttamisesta ETA:n kannalta merkityksellinen teksti