Usnesení Evropského parlamentu ze dne 3. února 2016 o ratifikaci Marrákešské smlouvy na základě obdržených petic, zejména petice 924/2011 (2016/2542(RSP))