Inbjudan att lämna förslag – EACEA/06/12 – Programmet Aktiv ungdom – Programområde 3.2 – Ung i världen: Samarbete med andra länder än Europeiska unionens grannländer