Výzva na predkladanie návrhov – EACEA/06/12 – Program Mládež v akcii – Akcia 3.2 – Mládež vo svete: Spolupráca s krajinami inými ako krajiny susediace s Európskou úniou