Vaaralliset aineet – Luettelo ETA:n EFTA-valtioiden vuoden 2020 alkupuoliskolla asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (REACH) 64 artiklan 8 kohdan mukaisesti tekemistä lupapäätöksistä 2021/C 39/03 Tavaroiden vapaata liikkuvuutta käsittelevä alakomitea I Tiedoksi ETA:n sekakomitealle