Komission Täytäntöönpanopäätös (EU) 2020/291, annettu 28 päivänä helmikuuta 2020, eläinten terveyttä koskevista toimenpiteistä afrikkalaisen sikaruton torjumiseksi eräissä jäsenvaltioissa annetun täytäntöönpanopäätöksen 2014/709/EU liitteen muuttamisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)