Neuvoston asetukseen (EY) N:o 139/2004 perustuva komission päätös (tehty 16/08/2010) keskittymän (Asia N:o COMP/M.5947 - SILVER LAKE / CIE / MULTIPLAN HOLDINGS) julistamisesta yhteismarkkinoille soveltuvaksi. (Ainoastaan englanninkielinen teksti on todistusvoimainen)