Neuvoston suositus, annettu 30 päivänä maaliskuuta 2004, takavarikoiduista huumausaineista tapahtuvaa näytteenottoa koskeviksi suuntaviivoiksi