UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA O SPREMEMBI UREDBE (EU) ŠT. 1093/2010 O USTANOVITVI EVROPSKEGA NADZORNEGA ORGANA (EVROPSKI BANČNI ORGAN), UREDBE (EU) ŠT. 1094/2010 O USTANOVITVI EVROPSKEGA NADZORNEGA ORGANA (EVROPSKI ORGAN ZA ZAVAROVANJA IN POKLICNE POKOJNINE), UREDBE (EU) ŠT. 1095/2010 O USTANOVITVI EVROPSKEGA NADZORNEGA ORGANA (EVROPSKI ORGAN ZA VREDNOSTNE PAPIRJE IN TRGE), UREDBE (EU) ŠT. 600/2014 O TRGIH FINANČNIH INSTRUMENTOV, UREDBE (EU) 2016/1011 O INDEKSIH, KI SE UPORABLJAJO KOT REFERENČNE VREDNOSTI V FINANČNIH INSTRUMENTIH IN FINANČNIH POGODBAH ALI ZA MERJENJE USPEŠNOSTI INVESTICIJSKIH SKLADOV, IN UREDBE (EU) 2015/847 O INFORMACIJAH, KI SPREMLJAJO PRENOSE SREDSTEV