REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI DE MODIFICARE A REGULAMENTULUI (UE) NR. 1093/2010 DE INSTITUIRE A AUTORITĂȚII EUROPENE DE SUPRAVEGHERE (AUTORITATEA BANCARĂ EUROPEANĂ), A REGULAMENTULUI (UE) NR. 1094/2010 DE INSTITUIRE A AUTORITĂȚII EUROPENE DE SUPRAVEGHERE (AUTORITATEA EUROPEANĂ DE ASIGURĂRI ȘI PENSII OCUPAȚIONALE), A REGULAMENTULUI (UE) NR. 1095/2010 DE INSTITUIRE A AUTORITĂȚII EUROPENE DE SUPRAVEGHERE (AUTORITATEA EUROPEANĂ PENTRU VALORI MOBILIARE ȘI PIEȚE), A REGULAMENTULUI (UE) NR. 600/2014 PRIVIND PIEȚELE INSTRUMENTELOR FINANCIARE, A REGULAMENTULUI (UE) 2016/1011 PRIVIND INDICII UTILIZAȚI CA INDICI DE REFERINȚĂ ÎN CADRUL INSTRUMENTELOR FINANCIARE ȘI AL CONTRACTELOR FINANCIARE SAU PENTRU A MĂSURA PERFORMANȚELE FONDURILOR DE INVESTIȚII, ȘI A REGULAMENTULUI (UE) 2015/847 PRIVIND INFORMAȚIILE CARE ÎNSOȚESC TRANSFERURILE DE FONDURI