REGOLAMENT TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL LI JEMENDA R-REGOLAMENT (UE) NRU 1093/2010 LI JISTABBILIXXI AWTORITÀ SUPERVIŻORJA EWROPEA (AWTORITÀ BANKARJA EWROPEA); IR-REGOLAMENT (UE) NRU 1094/2010 LI JISTABBILIXXI AWTORITÀ SUPERVIŻORJA EWROPEA (AWTORITÀ EWROPEA TAL-ASSIGURAZZJONI U L-PENSJONIJIET TAX-XOGĦOL); IR-REGOLAMENT (UE) NRU 1095/2010 LI JISTABBILIXXI AWTORITÀ SUPERVIŻORJA EWROPEA (AWTORITÀ EWROPEA TAT-TITOLI U S-SWIEQ); IR-REGOLAMENT (UE) NRU 600/2014 DWAR IS-SWIEQ TAL-ISTRUMENTI FINANZJARJI; IR-REGOLAMENT (UE) 2016/1011 DWAR L-INDIĊI UŻATI BĦALA PARAMETRI REFERENZJARJI FI STRUMENTI FINANZJARJI U KUNTRATTI FINANZJARJI JEW DWAR IL-KEJL TAL-PRESTAZZJONI TA’ FONDI TA’ INVESTIMENT; U R-REGOLAMENT (UE) 2015/847 DWAR L-INFORMAZZJONI LI TAKKUMPANJA T-TRASFERIMENTI TA' FONDI