RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE LENA LEASAÍTEAR RIALACHÁN (AE) UIMH. 1093/2010 LENA mBUNAÍTEAR ÚDARÁS MAOIRSEACHTA EORPACH (AN tÚDARÁS BAINCÉIREACHTA EORPACH); RIALACHÁN (AE) UIMH. 1094/2010 LENA mBUNAÍTEAR ÚDARÁS MAOIRSEACHTA EORPACH (AN tÚDARÁS EORPACH UM ÁRACHAS AGUS PINSIN CHEIRDE); RIALACHÁN (AE) UIMH. 1095/2010 LENA mBUNAÍTEAR ÚDARÁS MAOIRSEACHTA EORPACH (AN tÚDARÁS EORPACH UM URRÚIS AGUS MARGAÍ); RIALACHÁN (AE) UIMH. 600/2014 MAIDIR LE MARGAÍ IN IONSTRAIMÍ AIRGEADAIS; RIALACHÁN (AE) 2016/1011 MAIDIR LE hINNÉACSANNA A ÚSÁIDTEAR MAR THAGARMHARCANNA IN IONSTRAIMÍ AIRGEADAIS AGUS I gCONARTHAÍ AIRGEADAIS NÓ CHUN FEIDHMÍOCHT CISTÍ INFHEISTÍOCHTA A THOMHAS; AGUS RIALACHÁN (AE) 2015/847 MAIDIR LE FAISNÉIS A GHABHANN LE hAISTRITHE CISTÍ