Predlog UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o spremembi Uredbe (EU) 2016/1628 v zvezi s prehodnimi določbami za nekatero mehanizacijo, opremljeno z motorji v razponu moči med 56 kW in 130 kW ter z močjo nad 300 kW, za obravnavo posledic krize zaradi COVID-19