Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 3 juli 2013 om förslaget till rådets beslut om ändring av rådets beslut 2000/125/EG av den 31 januari 2000 om att godkänna överenskommelsen om fastställande av enhetliga tekniska föreskrifter för hjulförsedda fordon och för utrustning och delar som kan monteras eller användas på hjulförsett fordon (parallellöverenskommelsen) (05975/2013 – C7-0071/2013 – 2012/0098(NLE))