Euroopan parlamentin päätös (EU) 2019/1440, annettu 26 päivänä maaliskuuta 2019, vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelimen (BEREC) viraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017