Verklaring van geen bezwaar tegen een aangemelde concentratie (Zaak COMP/M.2233 — AGF/Zwolsche Algemeene) (Voor de EER relevante tekst)