Asia T-29/18: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 4.7.2018 – Planet v. komissio (Oikeus tutustua asiakirjoihin — Asetus (EY) N:o 1049/2001 — Technical Assistance to Ecowas for the implementation of the 10th EDF Transport Facilitation Project II (TFP II) -sopimusta koskevat asiakirjat — Asiakirjoihin tutustumista koskevan oikeuden implisiittinen epääminen — Kanteen nostamisen jälkeen tehty nimenomainen päätös — Riidanalaisen toimen peruuttaminen — Oikeudenkäynti on menettänyt kohteensa — Lausunnon antamisen raukeaminen)