Kirjallinen kysymys E-011831/11 Nikolaos Chountis (GUE/NGL) komissiolle. Itsemurhien lisääntyminen Kreikassa talouskriisin alkamisen jälkeen