Kohtuasi T-24/19: 11. jaanuaril 2019 esitatud hagi – INC ja Consorzio Stabile Sis versus komisjon